Scurtu Ionuț-Cristian

Eu sunt Scurtu Ionuț-Cristian,  va urez bine ați venit pe primul site cu poze si proiecte ale autorului.

În paginile acestui site găsiți informații despre proiectele mele, despre oamenii implicati, dar și tot felul de noutăți. Tot aici este și locul unde puteți să gasiti detaliile de contact pentru a primi serviciile ce vă interesează din ce avem de oferit.

 

Cu drag,

Scurtu Ionut-Cristian 

Prezentare de carte  15.11.17

Workshop AGIR  17.11.17

 

Simulare CFD

 

Experienta in studiul CFD și calificarea  Coupled Field Analysis CFD, Thermal & Structural Using  Ansys au condus la rezultate prezentate in cadrul lucrarilor și conferințelor.  Mai jos sunt prezentate cateva proiecte software:

Evaluare Imobiliara Constanta

Pentru oferta personalizata de preturi si alte detalii, puteti contacta evaluatorul apasand butonul „Suna ACUM!”

Evaluare pentru impozitare?

 Suna acum pentru evaluarea proprietatii imobiliare 0771189811

 

Evaluari imobile, terenuri, diverse constructii in Constanta

Suna acum pentru evaluarea proprietatii imobiliare 0771189811.  Echipa noastra de experti evaluatori Anevar va ofera servicii la cele mai inalte standarde pentru evaluarea de imobile (case, vile, apartamente), terenuri intravilane si extravilane, spatii cu destinatii comerciale, hale, constructii industriale, diverse alte tipuri de constructii din Constanta.
Contactati-ne pentru a lua legatura cu unul din expertii nostrii evaluatori, si a stabili impreuna data pentru inspectia proprietatii, si a documentelor necesare pentru a se putea realiza raportul de evaluare. Veti primi raportul in forma tiparita si in format digital (pe email sau pe suport magnetic).
Pentru a va da un pret informativ va asteptam cu detalii cat mai precise la telefon 0771189811 sau pe email scurtucristian@yahoo.com.

Pretul final se va stabili dupa inspectia proprietatii de catre un expert evaluator din societatea noastra.
Raportul de evaluare realizat in urma evaluarii proprietatii reprezinta o concluzie obiectiva si impartiala, obtinuta in urma analizarii tuturor datelor.

Telefon Evaluari Impozitare:  0771189811

 

Evaluari proprietati imobiliare conform Standardelor de Evaluare a bunurilor elaborate de catre ANEVAR, in judetul CONSTANTA, pentru:

apartamente
case
vile
spatii comerciale
 spatii de productie
 spatii de depozitare
hale
constructii industriale
 constructii cu destinatie turistica
 constructii cu utilizari speciale
 terenuri intravilane libere sau construite, extravilane, agricole.

Raportul de evaluare a proprietatii imobiliare poate fi folosit in urmatoarele scopuri:

 Evaluare pentru impozitare
 Evaluare pentru vanzarea/cumpararea de proprietati
 Evaluare pentru garantarea imprumuturilor
 Evaluare pentru introducerea in capitalul social
 Evaluare pentru fuziune
 Evaluare pentru raportari financiare
 Evaluare pentru asigurare
 Evaluare pentru executare silita

Raportul de evaluare pentru o proprietate imobiliara reprezinta documentul oficial ce atesta valoarea de piata a proprietatii la perioada respectiva de timp la care s-a realizat evaluarea.

Valoarea de piata este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, între un cumparator si un vanzator hotarati, într-o tranzactie libera (nepartinitoare), în care partile implicate au actionat în cunostinta de cauza, prudent si fara constrâagere.

Cum este realizat un raport de evaluare? Pasii ce trebuiesc urmati:

1. Documentarea asupra proprietatii imobiliare de catre un evaluator imobiliar
– identificarea proprietatii imobiliare;
– identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii;
– stabilirea scopului evaluarii imobiliare si tipul de valoare ce trebuie determinata;
– vizitarea fizica a proprietatii de evaluat, efectuarea de fotografii atat la interior cat si la exterior , solicitarea de copii ale documentelor proprietatii (titlul de proprietate actul de vanzare-cumparare, donatie, succesiune, etc. plan cadastral, autorizatie de construire);

2. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor
– colectarea si analiza datelor si informatiilor relevante ; aceste date si informatii trebuie sa contina elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizari, metoda comparatiei directe, etc.);
– se stabileste conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, conditiile limitative si sursele de informare;

3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliara
Procesul de evaluare a proprietatii imobiliare se finalizeaza prin intocmirea unui raport de evaluare . Acesta este un document scris in care sunt cuprinse instructiunile pentru procesul de evaluare , baza de evaluare – tipul de valoare , scopul evaluarii si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

Pentru evaluarea proprietatii dumneavoastra aplelati 0771189811
Suna acum

Acte necesare evaluare pentru impozitare

Pentru a putea realiza o evaluare pentru impozitare (conform GEV 500) avem nevoie de urmatoarele documente (copii):
– act de proprietate;
– releveu cadastral, plan de arhitectura sau schita constructiei;
– carte de identitate sau pasaport pentru contribuabili persoane fizice sau certificat de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) pentru persoane juridice.

In cazul unei utilizari mixte a spatiului, in plus, avem nevoie de urmatoarele documente (copii):
– contract de inchiriere sau comodat;
– certificat de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) al comodatarului.

Suplimentar, daca exista, se pot solicita urmatoarele documente (copii):
– incheiere de intabulare;
– extras de Carte Funciara;
– autorizatie de construire;
– proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Legaturi suplimentare: Legislatia de impozitare aici.    SPIT  Constanta-  Copie site

Evaluari proprietati imobiliare

Evaluarea exprima o opinie asupra unei valori. Evaluarea imobiliara este o analiza, o opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unor anumite interese sau aspecte, ale unei anumite proprietati imobiliare, exprimata de o persoana impartiala specializata in analiza si evaluarea proprietatilor imobiliare (expertul evaluator imobiliar).
Expertii evaluatori imobiliari din cadrul societatii noastre au realizat in decursul timpului rapoarte de evaluare imobiliara pentru urmatoarele tipuri de proprietati imobiliare:

¤ Evaluari (reevaluari) ale apartamentelor situate in blocuri de locuinte
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor comerciale
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor de locuit tip casa/vila
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor de birouri
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor de locuit tip hoteluri si pensiuni
¤  Evaluari (reevaluari) terenuri intravilane
¤  Evaluari (reevaluari) terenuri extravilane
¤  Evaluari (reevaluari) terenuri agricole libere/construite
¤ Evaluari (reevaluari) ale cladirilor industriale
¤ Evaluari (reevaluari) ale spatiilor de productie si depozitare

Evaluarea proprietatii imobiliare prin costul de inlocuire net (CIN) reprezinta o metoda acceptabila, utilizata preponderent in raportarea financiara, pentru a determina un surogat al valorii de piata a proprietatilor specializate si cu piata limitata, pentru care nu sunt disponibile informatii de piata. CIN se bazeaza pe estimarea valorii de piata pentru utilizarea existenta a terenului, plus costul curent brut de inlocuire (sau reconstructie) a cladirilor minus alocarea (valorica) pentru deteriorarea fizica si orice forme relevante de depreciere si optimizare. CIN poate fi descris atat ca o metodologie de evaluare, cat si ca baza pentru valoare/tip de valoare definita.

Scopul evaluarii imobiliare

In functie de scopul pentru care este realizat un raport de evaluare, se pot distinge:

– Evaluare pentru vanzare
– Evaluare pentru cumparare
– Evaluare pentru garantare imprumuturi
– Evaluare pentru credite ipotecare
– Evaluare pentru impozitare
– Evaluare pentru raportare financiara-contabila
– Evaluare pentru vanzare-cumparare
– Evaluare pentru fuziuni (schimb)
– Evaluare pentru lichidare
– Evaluare pentru asigurare
– Evaluare pentru rezolvarea litigiilor
– Evaluare pentru expropriere
– Evaluare pentru emigrare
– Evaluare pentru aport in natura
– Evaluare pentru stabilirea valorii marfurilor in vama

Evaluare pentru impozitare (conf. GEV 500)

In cazul evaluarii pentru impozitare, raportul de evaluare este intocmit la cererea contribuabilului, in scopul estimarii valorii impozabile a cladirilor aflate in proprietatea acestuia si este interzisa utilizarea raportului de evaluare, integral sau in parte, pentru orice alt scop.In consecinta, in mod expres, este interzisa utilizarea valorii impozabile rezultate in urma aplicarii GEV 500 “Determinarea valorii impozabile a unei cladiri” in scopul raportarii financiare, garantarii imprumutului, vanzarii sau oricarui alt scop, cu exceptia impozitarii cladirii de catre Autoritatea Locala pe raza careia contribuabilul are obligatia legala a achitarii impozitului pe cladiri.
Obiectul evaluarii pentru impozitare se refera exclusiv la cladirea/cladirile prezentate in Anexa 1 – “Declaratia contribuabilului privind cladirile supuse evaluarii pentru impozitare” si care constituie parte integranta din raportul de evaluare pentru impozitare.

Acte necesare

Acte evaluare

Actele necesare (fotocopii) pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula expertului evaluator sau inspectorului imobiliar in momentul efectuarii inspectiei obiectivelor.
De asemenea, actele necesare evaluarii se pot trimite si scanate, in format digital (.pdf) sau (.jpg) la o rezolutie de maximum 150dpi, pe adresa de email aflata in pagina Contact
Acte necesare pentru evaluare in functie de tipul activelor:

a) Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor
• Act de proprietate
• Incheiere de intabulare
• Extras de carte funciara pentru informare
• Memoriu tehnic
• Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
• Plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)
• Fisa bunului imobil/corpului de propietate
• Releveu apartament
• Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
• Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

b) Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor imobiliare (constructie + teren)
• Act de proprietate
• Incheiere de intabulare
• Extras de carte funciara pentru informare
• Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
• Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)
• Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
• Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
• Certificat de urbanism
• Autorizatie de construire/desfiintare
• Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
• Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
• Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

c) Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii
• Act de proprietate
• Incheiere de intabulare
• Extras de carte funciara pentru informare
• Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
• Plan de situatie (scara 1:2000 / 1:500)
• Fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
• Certificat de urbanism
• Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
• Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

 

Servicii & Informatii necesare

  Evaluare imobiliara pentru IMPOZITARE – proprietati imobiliare nerezidentiale, mixte, rezidentiale – persoane fizice si juridice (termen limita 31.martie 2018)

 •       lista cladirilor impozabile
 • date despre imobile,
 •    ultima declaratie de impozitare;
 • extras CF
 • schița imobilului
 • îmbunătățiri existente
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare imobiliara pentru cunoașterea valorii de piață pentru vânzare, cumpărare, partaje voluntare, succesiuni etc.

 • amplasament
 • date despre imobil
 • extras CF
 • schița imobilului
 • îmbunătățiri existente
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare imobiliara pentru garantarea împrumuturilor bancare

 •  documente solicitate/comunicate de bănci conform procedurilor proprii
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare sau reevaluare de active pentru raportare financiară

 • acte de proprietate
 • balanța de mijloace fixe a societății
 • valoare de intrare a bunurilor
 • dată achiziție
 • amortizare la 31 decembrie
 • valoarea rămasă neamortizată
 • extras de carte funciară
 • planuri si schițe topografice ale imobilelor
 • inspecția bunului de evaluat

 Evaluarea activelor pentru înscrierea în situațiile financiare ale societăților la cumpărare

 • balanța de mijloace fixe a societății
 • acte de proprietate
 • valoare de intrare a bunurilor
 • dată achiziție
 • amortizare la 31 decembrie
 • valoarea rămasă neamortizată
 • extras de carte funciară
 • schițe ale imobilelor
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare pentru informarea clienților (vânzători sau investitori)

 • dovada dreptului de proprietate al bunului de evaluat
  ● extras  de carte funciară
  ● documentatie cadastrala si schițe ale imobilelor
  ● inspecția bunului de evaluat

Evaluare în cadrul procedurilor de reorganizare şi/sau lichidare

 • oferta depusă de evaluator
 • acceptarea ofertei de către adunarea generala a creditorilor
 • comunicarea rezultatului selecției de oferte de către lichidator
 • comunicarea tuturor actelor necesare și solicitate de evaluator.

Raport Analiza Imobiliara Independenta Februarie 2018

RSTVI

Doriti  un operator RSVTI cu experienta? 

 0771189811

Operator RSVTI  CONSTANTA 

Telefon Operator RSVTI CONSTANTA: 0771189811

Oferim servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor de ridicat si instalatiilor mecanice sub presiune (stivuitoare, ascensoare de marfa, poduri rulante, macarale, platforme, cisterne, elevatoare, cazane/centrale de incalzire, abur, apa calda, etc) conform Legii 64/2008.

 •  supraveghem și verificăm instalațiile de ridicat și instalațiile mecanice sub presiune ;  
 • urmărim evoluția stării tehnice a instalațiilor;    
 • verificăm existența personalului autorizat care deservește instalațiile;

Serviciul de operator RSVTI presupune supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor de ridicat si a instalatiilor mecanice sub presiune, urmarirea evolutiei acestora din punct de vedere al starii tehnice si al sigurantei în functionare si deservirea acestor instalatii de catre personal instruit si autorizat.
Operatorul RSVTI- responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor  asigura si consultanta în legatura cu toate aspectele privind  legislatia ISCIR si CNCIR, adica pune la dispozitie toate informatiile legate  de prescriptiile tehnice  ISCIR privind functionarea în siguranta a instalatiilor / echipamentelor detinute de beneficiar.

Profesionalism si maxima seriozitate.

A – Verificari tehnice periodice, revizii:
1).  cazane de abur, cazane de apa fierbinte;
2) macarale, platforme ridicatoare;
3) stivuitoare, elevatoare.
B – Autorizare personal auxiliar de deservire:
1) manevranti, legatori de sarcina;
C – Prelungire valabilitate autorizatii:
1) macaragi, stivuitoristi;
2) fochisti cazane abur si apa fierbinte;
3) liftieri, mecanici trolisti;
4).operator umplere recipient GPL.

Operatorul RSVTI  are urmatoarele obligatii specifice:

a) sa identifice toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;
b) sa permita numai functionarea echipamentelor/instalatiilor autorizate si înregistrate la ISCIR;
c) sa solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/ instalatiile pentru care prescriptiile tehnice prevad acest lucru;
d) sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instalatia/echipamentul este utilizata/utilizat în conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si întretinerii de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale acestora;
e) sa se asigure ca utilizarea instalatiei/echipamentului se face numai de catre personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/ echipamentelor;
f) sa anunte de îndata ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au în evidenta si sa asigure oprirea acestora din functiune si, daca este posibil, izolarea acestora în vederea cercetarii;
g) sa solicite în scris conducerii detinatorului/utilizatorului oprirea unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de întretinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparatii capitale;
h) sa solicite autorizarea functionarii numai a instalatiilor/echipamentelor care îndeplinesc conditiile de introducere pe piata, conform legislatiei în vigoare;
i) sa verifice existenta documentelor însotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
j) sa întocmeasca si sa actualizeze evidenta centralizata pentru toate instalatiile/ echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevazut în anexa nr. 9;

k) sa instruiasca si sa examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de catre ISCIR, cât si cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/echipamentelor;

l) sa asigure existenta la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzând masurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi si dereglari ale instalatiei/ echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobata/înglobat;
m) sa solicite în scris detinatorului/utilizatorului oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice în utilizare;
n) sa propuna în scris conducerii detinatorului/utilizatorului planul de verificari tehnice în utilizare aferent anului urmator, în vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;
o) sa urmareasca eliminarea neconformitatilor constatate cu ocazia efectuarii verificarilor tehnice în utilizare;
p) sa verifice si sa vizeze registrele de evidenta a functionarii instalatiilor/ echipamentelor, în termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite în prescriptiile tehnice aplicabile;
q) sa urmareasca pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice în utilizare;
r) sa participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile/ echipamentele ISCIR pe care le are în evidenta, în vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
s) sa informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de instalatii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
t) sa anunte ISCIR în vederea scoaterii din evidenta a instalatiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casarii;
u) sa anunte ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din functiune a instalatiilor/ echipamentelor care intra în conservare si sa urmareasca realizarea lucrarilor de conservare;
v) sa anunte în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;
w) sa respecte prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR si celelalte dispozitii legale în domeniu.

Instruire și vize anuale

 •   urmărim termenul la care expiră viza anuală a deservenților;
 •   instruim deservenții conform prescripțiilor tehnice ISCIR;
 •   examinăm și aplicăm Viza Anuală ;
 •   facem instruirea și autorizarea deservenților care intră în competența RSVTI.

De ce aveți nevoie de Servicii RSVTI ?

Conform LEGII nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil  obligatiile detinatorilor de astfel de echipamente sunt conform Art. 15:

Pct. 1. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8, are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.

Pct. 2. Persoana fizică sau juridică ce deţine / utilizează instalaţii / echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

Art. 25. –  d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Prestarea serviciului de operator RSVTI – Se poate executa conform Ordinul 147 -2006 cu persoane fizice sau juridice care au autorizatie RSVTI.

 Doriti  un operator RSVTI cu experienta? 

 0771189811 Operator RSVTI  CONSTANTA 

Telefon Operator RSVTI CONSTANTA: 0766362149