Simulare CFD

 

Experienta in studiul CFD și calificarea  Coupled Field Analysis CFD, Thermal & Structural Using  Ansys au condus la rezultate prezentate in cadrul lucrarilor și conferințelor.  Mai jos sunt prezentate cateva proiecte software: