Evaluare Imobiliara

 

Evaluari imobile, terenuri, constructi

Evaluari proprietati imobiliare conform Standardelor de Evaluare a bunurilor elaborate de catre ANEVAR, in judetul CONSTANTA, pentru:

apartamente
case
vile
spatii comerciale
spatii de productie
spatii de depozitare
hale
constructii industriale
constructii cu destinatie turistica
constructii cu utilizari speciale
terenuri intravilane libere sau construite, extravilane, agricole.

Raportul de evaluare a proprietatii imobiliare poate fi folosit in urmatoarele scopuri:

Evaluare pentru impozitare
Evaluare pentru vanzarea/cumpararea de proprietati
Evaluare pentru garantarea imprumuturilor
Evaluare pentru introducerea in capitalul social
Evaluare pentru fuziune
Evaluare pentru raportari financiare
Evaluare pentru asigurare
Evaluare pentru executare silita

LISTA DE PRETURI EVALUARE IMOBILE

Grila preturi in RON recomandate pentru rapoartele de evaluare EPI autorizate ANEVAR

 

Evaluare pentru impozitare

Evaluare pentru informare la vanzarea/cumpararea de proprietati

Evaluare pentru garantarea imprumuturilor

/

Evaluare pentru asigurare

 

 

Evaluare pentru introducerea in capitalul social

/

Evaluare pentru raportari financiare

Evaluare pentru fuziune

Evaluare pentru executare silita

/

Esalonarea datoriilor ANAF

apartamente

800

800

1000

800

800

1000

case

1000

1000

1200

1200

800

1200

vile

1500

1500

1800

1800

1500

1800

spatii comerciale

1500

1500

1800

1800

1500

1800

spatii de productie

1500 -3500

1500 -3500

1800 -4500

1800 -4500

1500 -3500

1800 -4500

spatii de depozitare

1500

1500

1800

1800

1500

1800

hale

1500 -3500

1500 -3500

1800 -4500

1800 -4500

1500 -3500

1800 -4500

constructii industriale

1500

1500

1800

1800

1500

1800

constructii cu destinatie turistica

1500 -3500

1500 -3500

1800 -4500

1800 -4500

1500 -3500

1800 -4500

constructii cu utilizari speciale

1500 -3500

1500 -3500

1800 -4500

1800 -4500

1500 -3500

1800 -4500

terenuri intravilane libere sau construite, extravilane, agricole.

600 /ha

600 /ha

800 /ha

 

Pana la 8000 lei / lot

600 /ha

600 /ha

800 /ha

 

Pana la    8000 lei / lot

Descarca lista de aici

 

Raportul de evaluare pentru o proprietate imobiliara reprezinta documentul oficial ce atesta valoarea de piata a proprietatii la perioada respectiva de timp la care s-a realizat evaluarea.

Valoarea de piata este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, între un cumparator si un vanzator hotarati, într-o tranzactie libera (nepartinitoare), în care partile implicate au actionat în cunostinta de cauza, prudent si fara constrâagere.

Legaturi suplimentare: Legislatia de impozitare aici.    SPIT  Constanta-  Copie site

Evaluari proprietati imobiliare

Rapoarte de evaluare imobiliara pentru urmatoarele tipuri de proprietati imobiliare:

¤ Evaluari (reevaluari) ale apartamentelor situate in blocuri de locuinte
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor comerciale
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor de locuit tip casa/vila
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor de birouri
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor de locuit tip hoteluri si pensiuni
¤  Evaluari (reevaluari) terenuri intravilane
¤  Evaluari (reevaluari) terenuri extravilane
¤  Evaluari (reevaluari) terenuri agricole libere/construite
¤ Evaluari (reevaluari) ale cladirilor industriale
¤ Evaluari (reevaluari) ale spatiilor de productie si depozitare

Scopul evaluarii imobiliare

In functie de scopul pentru care este realizat un raport de evaluare, se pot distinge:

– Evaluare pentru vanzare
– Evaluare pentru cumparare
– Evaluare pentru garantare imprumuturi
– Evaluare pentru credite ipotecare
– Evaluare pentru impozitare
– Evaluare pentru raportare financiara-contabila
– Evaluare pentru vanzare-cumparare
– Evaluare pentru fuziuni (schimb)
– Evaluare pentru lichidare
– Evaluare pentru asigurare
– Evaluare pentru rezolvarea litigiilor
– Evaluare pentru expropriere
– Evaluare pentru emigrare
– Evaluare pentru aport in natura
– Evaluare pentru stabilirea valorii marfurilor in vama

Pentru SPIT: Evaluare imobiliara pentru IMPOZITARE – proprieati imobiliare nerezidentiale, mixte, rezidentiale – persoane fizice si juridice (termen limita 31.martie)

 •  lista cladirilor impozabile
 • date despre imobile,ultima declaratie de impozitare;
 • extras CF
 • schița imobilului
 • îmbunătățiri existente
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare imobiliara pentru cunoașterea valorii de piață pentru vânzare, cumpărare, partaje voluntare, succesiuni

 • amplasament
 • date despre imobil
 • extras CF
 • schița imobilului
 • îmbunătățiri existente
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare imobiliara pentru garantarea împrumuturilor bancare

 •  documente solicitate/comunicate de bănci conform procedurilor proprii
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare sau reevaluare de active pentru raportare financiară

 • acte de proprietate
 • balanța de mijloace fixe a societății
 • valoare de intrare a bunurilor
 • dată achiziție
 • amortizare la 31 decembrie
 • valoarea rămasă neamortizată
 • extras de carte funciară
 • planuri si schițe topografice ale imobilelor
 • inspecția bunului de evaluat

 Evaluarea activelor pentru înscrierea în situațiile financiare ale societăților la cumpărare

 • balanța de mijloace fixe a societății
 • acte de proprietate
 • valoare de intrare a bunurilor
 • dată achiziție
 • amortizare la 31 decembrie
 • valoarea rămasă neamortizată
 • extras de carte funciară
 • schițe ale imobilelor
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare pentru informarea clienților (vânzători sau investitori)

 • dovada dreptului de proprietate al bunului de evaluat
  ● extras  de carte funciară
  ● documentatie cadastrala si schițe ale imobilelor
  ● inspecția bunului de evaluat

Evaluare în cadrul procedurilor de reorganizare şi/sau lichidare

 • oferta depusă de evaluator
 • acceptarea ofertei de către adunarea generala a creditorilor
 • comunicarea rezultatului selecției de oferte de către lichidator
 • comunicarea tuturor actelor necesare și solicitate de evaluator.

Pentru oferta personalizata de preturi „Suna ACUM!”