asociatie

ÎN VIZIUNEA NOASTRĂ, EDUCAȚIA SI CERCETAREA SCHIMBĂ VIAȚA!

De aceea, susținem Asociatia “IMPREUNA din INIMĂ”. Scopul asociatiei este desfășurarea unor activități de ajutor umanitar de interes general și local; consolidarea vieții spirituale, familiale și sociale, prin promovarea învățăturii, principiilor și moralității creștine autentice; acordarea de sprijin financiar, material și medical persoanelor aflate în nevoie; acordarea de sprijin financiar și stimularea activităților cultural-educative, știintifice și religioase; promovarea, acordarea de sprijin financiar, realizarea și coordonarea de activități care să contribuie la dezvoltarea și stimularea activităților sportive.

Te așteptăm în echipa oamenilor care fac bine!

DESCARCĂ ȘI COMPLETEAZĂ CONTRACTUL DE SPONSORIZARE! DIRECȚIONEAZĂ 20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT AL COMPANIEI PE CARE O REPREZINȚI!

Exemple de calcul:

 1. Cifra de afaceri                                              5.000.000 lei
  Profitul impozabil                                            500.000 lei
  Impozit pe profit (16%)                                     80.000 lei
  20% din impozitul pe profit                         16.000 lei
  0, 75 % la cifra de afaceri                                 37.500 lei
  Suma ce poate fi redirecţionată este         16.000 lei
 2. Cifra de afaceri                                             5.000.000 lei
  Profitul impozabil                                         1.200.000 lei
  Impozit pe profit (16%)                                   192.000 lei
  20% din impozitul pe profit                              38.400 lei
  0, 75 % la cifra de afaceri                            37.500 lei
  Suma ce poate fi redirecţionată este       37.500 lei

CONTRACT DE SPONSORIZARE (aici)

Cadrul Legal

Codul Fiscal și Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu completările și modificările ulterioare oferă companiilor plătitoare de impozit pe profit să direcționeze până  la 20% din suma datorată anual bugetului de stat către organizații neguvernamentale. Suma oferită cu titlu de sponsorizare care se deduce din impozitul pe profit nu poate depăși  0,75% din cifra de afaceri.

Codul fiscal, Titlul II, Cap II, Art. 25, Punctul 4), Litera i)

„…contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

 1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limită se determină potrivit normelor;
 2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea inregistrarii acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit”.

Persoană de contact

Scurtu Ionut Cristian

scurtucristian@yahoo.com

 

 

Denumire entitate: Asociatia “ IMPREUNA DIN INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 40526684

(cont RON) IBAN: RO50RNCB0120162619560001 Banca BCR Constanta

 (cont EURO) IBAN: RO23RNCB0120162619560002 Banca BCR Constanta

Sediul social: Str. Soveja, nr. 110, Mun. Constanta, Judetul Constanta, Romania

E-mail: office@impreunadininima.ro

 

Program de lucru:

07:30-15:30