Simulare CFD

 

Experienta in studiul CFD și calificarea  Coupled Field Analysis CFD, Thermal & Structural Using  Ansys au condus la rezultate prezentate in cadrul lucrarilor și conferințelor.  Mai jos sunt prezentate cateva proiecte software:

Va rog contact pe email scurtucristian@yahoo.com pentru a solicita o simulare CFD pentru industrie / dezvoltare proecte industriale.