Evaluare Imobiliara Constanta

Pentru oferta personalizata de preturi si alte detalii, puteti contacta evaluatorul apasand butonul „Suna ACUM!”

Evaluare pentru impozitare?

 Suna acum pentru evaluarea proprietatii imobiliare 0771189811

 

Evaluari imobile, terenuri, diverse constructii in Constanta

Suna acum pentru evaluarea proprietatii imobiliare 0771189811.  Echipa noastra de experti evaluatori Anevar va ofera servicii la cele mai inalte standarde pentru evaluarea de imobile (case, vile, apartamente), terenuri intravilane si extravilane, spatii cu destinatii comerciale, hale, constructii industriale, diverse alte tipuri de constructii din Constanta.
Contactati-ne pentru a lua legatura cu unul din expertii nostrii evaluatori, si a stabili impreuna data pentru inspectia proprietatii, si a documentelor necesare pentru a se putea realiza raportul de evaluare. Veti primi raportul in forma tiparita si in format digital (pe email sau pe suport magnetic).
Pentru a va da un pret informativ va asteptam cu detalii cat mai precise la telefon 0771189811 sau pe email scurtucristian@yahoo.com.

Pretul final se va stabili dupa inspectia proprietatii de catre un expert evaluator din societatea noastra.
Raportul de evaluare realizat in urma evaluarii proprietatii reprezinta o concluzie obiectiva si impartiala, obtinuta in urma analizarii tuturor datelor.

Telefon Evaluari Impozitare:  0771189811

 

Evaluari proprietati imobiliare conform Standardelor de Evaluare a bunurilor elaborate de catre ANEVAR, in judetul CONSTANTA, pentru:

apartamente
case
vile
spatii comerciale
 spatii de productie
 spatii de depozitare
hale
constructii industriale
 constructii cu destinatie turistica
 constructii cu utilizari speciale
 terenuri intravilane libere sau construite, extravilane, agricole.

Raportul de evaluare a proprietatii imobiliare poate fi folosit in urmatoarele scopuri:

 Evaluare pentru impozitare
 Evaluare pentru vanzarea/cumpararea de proprietati
 Evaluare pentru garantarea imprumuturilor
 Evaluare pentru introducerea in capitalul social
 Evaluare pentru fuziune
 Evaluare pentru raportari financiare
 Evaluare pentru asigurare
 Evaluare pentru executare silita

Raportul de evaluare pentru o proprietate imobiliara reprezinta documentul oficial ce atesta valoarea de piata a proprietatii la perioada respectiva de timp la care s-a realizat evaluarea.

Valoarea de piata este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, între un cumparator si un vanzator hotarati, într-o tranzactie libera (nepartinitoare), în care partile implicate au actionat în cunostinta de cauza, prudent si fara constrâagere.

Cum este realizat un raport de evaluare? Pasii ce trebuiesc urmati:

1. Documentarea asupra proprietatii imobiliare de catre un evaluator imobiliar
– identificarea proprietatii imobiliare;
– identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii;
– stabilirea scopului evaluarii imobiliare si tipul de valoare ce trebuie determinata;
– vizitarea fizica a proprietatii de evaluat, efectuarea de fotografii atat la interior cat si la exterior , solicitarea de copii ale documentelor proprietatii (titlul de proprietate actul de vanzare-cumparare, donatie, succesiune, etc. plan cadastral, autorizatie de construire);

2. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor
– colectarea si analiza datelor si informatiilor relevante ; aceste date si informatii trebuie sa contina elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizari, metoda comparatiei directe, etc.);
– se stabileste conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, conditiile limitative si sursele de informare;

3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliara
Procesul de evaluare a proprietatii imobiliare se finalizeaza prin intocmirea unui raport de evaluare . Acesta este un document scris in care sunt cuprinse instructiunile pentru procesul de evaluare , baza de evaluare – tipul de valoare , scopul evaluarii si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

Pentru evaluarea proprietatii dumneavoastra aplelati 0771189811
Suna acum

Acte necesare evaluare pentru impozitare

Pentru a putea realiza o evaluare pentru impozitare (conform GEV 500) avem nevoie de urmatoarele documente (copii):
– act de proprietate;
– releveu cadastral, plan de arhitectura sau schita constructiei;
– carte de identitate sau pasaport pentru contribuabili persoane fizice sau certificat de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) pentru persoane juridice.

In cazul unei utilizari mixte a spatiului, in plus, avem nevoie de urmatoarele documente (copii):
– contract de inchiriere sau comodat;
– certificat de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) al comodatarului.

Suplimentar, daca exista, se pot solicita urmatoarele documente (copii):
– incheiere de intabulare;
– extras de Carte Funciara;
– autorizatie de construire;
– proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Legaturi suplimentare: Legislatia de impozitare aici.    SPIT  Constanta-  Copie site

Evaluari proprietati imobiliare

Evaluarea exprima o opinie asupra unei valori. Evaluarea imobiliara este o analiza, o opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unor anumite interese sau aspecte, ale unei anumite proprietati imobiliare, exprimata de o persoana impartiala specializata in analiza si evaluarea proprietatilor imobiliare (expertul evaluator imobiliar).
Expertii evaluatori imobiliari din cadrul societatii noastre au realizat in decursul timpului rapoarte de evaluare imobiliara pentru urmatoarele tipuri de proprietati imobiliare:

¤ Evaluari (reevaluari) ale apartamentelor situate in blocuri de locuinte
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor comerciale
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor de locuit tip casa/vila
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor de birouri
¤  Evaluari (reevaluari) ale cladirilor de locuit tip hoteluri si pensiuni
¤  Evaluari (reevaluari) terenuri intravilane
¤  Evaluari (reevaluari) terenuri extravilane
¤  Evaluari (reevaluari) terenuri agricole libere/construite
¤ Evaluari (reevaluari) ale cladirilor industriale
¤ Evaluari (reevaluari) ale spatiilor de productie si depozitare

Evaluarea proprietatii imobiliare prin costul de inlocuire net (CIN) reprezinta o metoda acceptabila, utilizata preponderent in raportarea financiara, pentru a determina un surogat al valorii de piata a proprietatilor specializate si cu piata limitata, pentru care nu sunt disponibile informatii de piata. CIN se bazeaza pe estimarea valorii de piata pentru utilizarea existenta a terenului, plus costul curent brut de inlocuire (sau reconstructie) a cladirilor minus alocarea (valorica) pentru deteriorarea fizica si orice forme relevante de depreciere si optimizare. CIN poate fi descris atat ca o metodologie de evaluare, cat si ca baza pentru valoare/tip de valoare definita.

Scopul evaluarii imobiliare

In functie de scopul pentru care este realizat un raport de evaluare, se pot distinge:

– Evaluare pentru vanzare
– Evaluare pentru cumparare
– Evaluare pentru garantare imprumuturi
– Evaluare pentru credite ipotecare
– Evaluare pentru impozitare
– Evaluare pentru raportare financiara-contabila
– Evaluare pentru vanzare-cumparare
– Evaluare pentru fuziuni (schimb)
– Evaluare pentru lichidare
– Evaluare pentru asigurare
– Evaluare pentru rezolvarea litigiilor
– Evaluare pentru expropriere
– Evaluare pentru emigrare
– Evaluare pentru aport in natura
– Evaluare pentru stabilirea valorii marfurilor in vama

Evaluare pentru impozitare (conf. GEV 500)

In cazul evaluarii pentru impozitare, raportul de evaluare este intocmit la cererea contribuabilului, in scopul estimarii valorii impozabile a cladirilor aflate in proprietatea acestuia si este interzisa utilizarea raportului de evaluare, integral sau in parte, pentru orice alt scop.In consecinta, in mod expres, este interzisa utilizarea valorii impozabile rezultate in urma aplicarii GEV 500 “Determinarea valorii impozabile a unei cladiri” in scopul raportarii financiare, garantarii imprumutului, vanzarii sau oricarui alt scop, cu exceptia impozitarii cladirii de catre Autoritatea Locala pe raza careia contribuabilul are obligatia legala a achitarii impozitului pe cladiri.
Obiectul evaluarii pentru impozitare se refera exclusiv la cladirea/cladirile prezentate in Anexa 1 – “Declaratia contribuabilului privind cladirile supuse evaluarii pentru impozitare” si care constituie parte integranta din raportul de evaluare pentru impozitare.

Acte necesare

Acte evaluare

Actele necesare (fotocopii) pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula expertului evaluator sau inspectorului imobiliar in momentul efectuarii inspectiei obiectivelor.
De asemenea, actele necesare evaluarii se pot trimite si scanate, in format digital (.pdf) sau (.jpg) la o rezolutie de maximum 150dpi, pe adresa de email aflata in pagina Contact
Acte necesare pentru evaluare in functie de tipul activelor:

a) Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor
• Act de proprietate
• Incheiere de intabulare
• Extras de carte funciara pentru informare
• Memoriu tehnic
• Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
• Plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)
• Fisa bunului imobil/corpului de propietate
• Releveu apartament
• Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
• Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

b) Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor imobiliare (constructie + teren)
• Act de proprietate
• Incheiere de intabulare
• Extras de carte funciara pentru informare
• Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
• Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)
• Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
• Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
• Certificat de urbanism
• Autorizatie de construire/desfiintare
• Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
• Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
• Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

c) Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii
• Act de proprietate
• Incheiere de intabulare
• Extras de carte funciara pentru informare
• Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
• Plan de situatie (scara 1:2000 / 1:500)
• Fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
• Certificat de urbanism
• Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
• Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

 

Servicii & Informatii necesare

  Evaluare imobiliara pentru IMPOZITARE – proprietati imobiliare nerezidentiale, mixte, rezidentiale – persoane fizice si juridice (termen limita 31.martie 2018)

 •       lista cladirilor impozabile
 • date despre imobile,
 •    ultima declaratie de impozitare;
 • extras CF
 • schița imobilului
 • îmbunătățiri existente
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare imobiliara pentru cunoașterea valorii de piață pentru vânzare, cumpărare, partaje voluntare, succesiuni etc.

 • amplasament
 • date despre imobil
 • extras CF
 • schița imobilului
 • îmbunătățiri existente
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare imobiliara pentru garantarea împrumuturilor bancare

 •  documente solicitate/comunicate de bănci conform procedurilor proprii
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare sau reevaluare de active pentru raportare financiară

 • acte de proprietate
 • balanța de mijloace fixe a societății
 • valoare de intrare a bunurilor
 • dată achiziție
 • amortizare la 31 decembrie
 • valoarea rămasă neamortizată
 • extras de carte funciară
 • planuri si schițe topografice ale imobilelor
 • inspecția bunului de evaluat

 Evaluarea activelor pentru înscrierea în situațiile financiare ale societăților la cumpărare

 • balanța de mijloace fixe a societății
 • acte de proprietate
 • valoare de intrare a bunurilor
 • dată achiziție
 • amortizare la 31 decembrie
 • valoarea rămasă neamortizată
 • extras de carte funciară
 • schițe ale imobilelor
 • inspecția bunului de evaluat

Evaluare pentru informarea clienților (vânzători sau investitori)

 • dovada dreptului de proprietate al bunului de evaluat
  ● extras  de carte funciară
  ● documentatie cadastrala si schițe ale imobilelor
  ● inspecția bunului de evaluat

Evaluare în cadrul procedurilor de reorganizare şi/sau lichidare

 • oferta depusă de evaluator
 • acceptarea ofertei de către adunarea generala a creditorilor
 • comunicarea rezultatului selecției de oferte de către lichidator
 • comunicarea tuturor actelor necesare și solicitate de evaluator.

Raport Analiza Imobiliara Independenta Februarie 2018